Een autoverzekering afsluiten? Niet zonder deze tips!

Het afsluiten van een autoverzekering is iets wat iedereen die eigenaar is van een auto op een zeker ogenblik zal moeten doen. Op het eerste zicht heeft een autoverzekering afsluiten vrij weinig voeten in de aarde. Toch is het zo dat veel mensen er nog wel eens de mist mee in durven te gaan. Om dit te voorkomen hebben wij enkele interessante tips voor jou verzameld. Wanneer je stil blijft staan bij de tips op deze pagina zal je dan ook altijd kunnen vaststellen dat je tegen de meest interessante voorwaarden een autoverzekering zal kunnen afsluiten.

             1.) Voer eerst een grondige vergelijking uit

Het afsluiten van een autoverzekering is iets dat je bij voorkeur niet doet zonder er eerst even grondig over na te denken. Voordat je een bepaalde overeenkomst tekent is het dan ook altijd een absolute must om even een grondige vergelijking uit te voeren. Deze vergelijking moet eigenlijk op twee verschillende manieren worden uitgevoerd, namelijk:

  1. De verschillende soorten autoverzekeringen moeten worden vergeleken;
  2. Je moet de autoverzekering van je keuze vergelijken bij verschillende verzekeraars;

Ook de manier waarop je een vergelijking voor je autoverzekering gaat uitvoeren kan in de praktijk sterk verschillend zijn. Zo maken we een onderscheid tussen enerzijds een manuele vergelijking en anderzijds een automatische vergelijking. In het eerste geval zal je zelf offertes moeten aanvragen bij verschillende verzekeraars. In het tweede geval wordt er echter gebruik gemaakt van een soort module die automatisch autoverzekeringen gaat vergelijken.

             2.) Hou rekening met mogelijke financiële voordelen

Van de autoverzekering is bekend dat ze één van de meest concurrentiële verzekeringen is die er op de markt zijn terug te vinden. Dit betekent in eerste instantie dat de prijs van de autoverzekering door de jaren heen danig onder druk is komen te staan. Dat is natuurlijk voor jou als consument alleen maar gunstig. De concurrentiestrijd rond de autoverzekering lijkt sowieso in alle hevigheid te zijn losgebarsten. Dit blijkt niet alleen uit de aanzienlijk verlaagde verzekeringspremies, maar ook uit het feit dat er steeds meer aanbiedingen voor de autoverzekering worden gelanceerd.

Wanneer je van plan bent om een nieuwe autoverzekering af te sluiten zal je dan ook bij het uitvoeren van een vergelijking altijd stil willen blijven staan bij de mogelijke financiële voordelen waar je aanspraak op kan maken. Het kan hierbij overigens ook niet alleen maar gaan om een tijdelijke korting. Het is bijvoorbeeld in de praktijk ook zo dat menig aantal verzekeraars een bonus aanbieden aan hun verzekeringnemers wanneer ze bijvoorbeeld een volledig jaar schadevrij hebben gereden. Ook zo’n bonus is natuurlijk erg interessant.

             3.) Hoe wil je graag de premie van je autoverzekering betalen?

Een derde tip om rekening mee te houden met betrekking tot het afsluiten van een autoverzekering heeft te maken met de manier waarop de verzekeringspremie zal worden betaald. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen verschillende opties, namelijk:

  1. Een betaling van een jaarlijkse premie;
  2. Een betaling van een halfjaarlijkse premie;
  3. Een betaling van een kwartaalpremie;
  4. Een betaling van een maandelijkse premie;

Standaard is het zo dat verzekeraars hun klanten vragen om één keer per jaar de premie voor hun autoverzekering te betalen. Dit uiteraard omdat de verzekeraar op die manier over de mogelijkheid beschikt om in tussentijd met het geld te werken. Voor veel mensen is dit echter een financieel zware last. Dit geldt natuurlijk niet in het minst voor verzekeringnemers die hebben gekozen voor het afsluiten van de allrisk autoverzekering. Voor hun kan kiezen voor een meer gespreide betaling dan ook een interessant alternatief zijn. Let wel, het is mogelijk dat je verzekeraar hiervoor extra kosten in rekening brengt.

             4.) Controleer goed de dekkingen waarover je beschikt

Dat de ene autoverzekering de andere niet is mag inmiddels wel duidelijk zijn. Mede omwille van deze reden is het in de praktijk dan ook steeds van belang om grondig de dekkingen te controleren waarover je komt te beschikken met de autoverzekering van je keuze. Hou er wat dit betreft rekening mee dat je mogelijks in andere verzekeringen reeds over een gelijkaardige dekking kan beschikken. Dit geldt niet in het minst voor bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekering. Het voorkomen van dubbele dekkingen is een absolute must. Dit niet in het minst omdat je anders gewoon veel meer betaalt dan strikt noodzakelijk is.

Naast bovenstaande is het controleren van de dekkingen waar je op kan rekenen ook nog interessant omwille van een andere reden. Veel mensen willen bijvoorbeeld graag kunnen rekenen op een zogenaamde bestuurdersverzekering. Deze verzekering maakt niet standaard deel uit van een autoverzekering waardoor ze altijd apart moet worden afgesloten. Wil jij ook graag kunnen rekenen op de dekking(en) van een bestuurdersverzekering? Dan zal je deze dus nog apart moeten afsluiten bij de verzekeraar van jouw keuze.

             5.) Kan een kilometerverzekering voor jou interessant zijn?

Ben jij iemand die op jaarbasis slechts een beperkt aantal kilometers rijdt met je auto? In dat geval kan het eventueel interessant zijn om een zogenaamde kilometerverzekering te overwegen. In principe is het zo dat dit type van autoverzekering de moeite waard is voor iedereen die op jaarbasis minder dan 15.000 kilometer aflegt met de auto. Voor een kilometerverzekering geldt dat de premie die moet worden betaald in de praktijk altijd afhankelijk is van het aantal kilometers welke jaarlijks met de auto wordt afgelegd. Hoe minder kilometers er worden afgelegd, des te lager de kosten zullen komen te liggen. In ieder geval, voor mensen die op jaarbasis slechts een beperkt aantal kilometers afleggen is het dus zeker en vast het overwegen waard om een kilometerverzekering af te sluiten.

             6.) Blijf nadenken over je afgesloten autoverzekering

Ondertussen mag het wel duidelijk zijn hoe je op een voordelige en interessante manier een autoverzekering kan afsluiten. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk zo dat je eigenlijk ook gewoon altijd zal willen kunnen blijven rekenen op een interessante autoverzekering. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om altijd grondig na te blijven denken over het soort autoverzekering waarover je beschikt. Is jouw allrisk autoverzekering bijvoorbeeld wel nog altijd zo interessant of is de tijd rijp geworden om over te schakelen op een beperkte autoverzekering? Alleen door jezelf continue deze vraag te stellen zal je op geen enkel ogenblik teveel betalen voor de autoverzekering waarover je beschikt. Kijk voor meer tips op de website van Diks Verzekeringen.